ВОЛФГАНГ КЛОС - ВИОЛА

Роден е във Виена, Австрия.

Н осителят на огромен брой награди в конкурси съчетава уменията на солист и компетентността относно камерната музика и оркестровото изпълнение със силна обвързаност спрямо педагогическите и социално-културните задачи: 1975 - 77 член на Виенския симфоничен оркестър, 1977 - 81 солист-виолист в Tonhalle-Orchester, Цюрих, 1981 - 89 солист-виолист във Виенския симфоничен оркестър, 1977 - 89 професор в Provincial Conservatory of Vorarlberg; От 1989 е щатен професор по виола във Виенския музикален университет. През 2003 г. е награден с Великия почетен орден за служба към Република Австрия. Той свири на виола от Джовани Батиста Церути, 1780 г.


АРТИСТИ

КАМЕРАТА ОРФИКА

КАМЕРАТА ОРФИКА