Мисия


KAMEРАТА ОРФИКА

K онцертният цикъл на КАМЕРАТА ОРФИКА представя за реализация елитен музикален фестивал за класическа музика - съчетание на шедьоври на европейската музика и изпълнители от световна величина. В основата на проекта е развитието на мащабно и дългосрочно културно сътрудничество с програмите на водещите европейските културни центрове - като Виена, Париж, Лондон, Рим, Прага- съвместно с НБУ, Уни Кредит Булбанк и концертиращи артисти - професори от водещи световни университети.
С вързвайки младите български таланти с големите музиканти на Европа и Света - ние създаваме нови мостове и простори за мечти. Желанието ни е да покажем че именно “класическата музика” - дете на европейската културна традиция- обединява света с вечните си духовни ценности. Мисията ни е посланието на това уникално изкуство да достигне до съзнанието на слушателите, обогатявайки го чрез осъзнаване ролята на жизнено важни фактори като красотата, хуманизмът и хармонията; послание за човечност и духовна толерантност така необходимо днес.